Aanpassing bouwhoogtes Anna's Hoeve

15-03-2018 5617 keer bekeken 0 reacties

Het college van B en W heeft besloten de bouwhoogtes van bouwvelden 4.5 en 4.6 te verlagen. Dit heeft zij besloten omdat door het verleggen van de Weg over Anna's Hoeve het karakter van dit deel van Anna's Hoeve verandert. Dat vraagt om een aangepast plan.

Het verleggen van de weg is onderdeel van het project HOV in ’t Gooi. De weg richting Baarn wordt verlegd langs de groenstrook van de Anthony Fokkerweg over een deel van de bouwvelden in fase 4 van Anna’s Hoeve. De Minckelersstraat wordt een ontsluitingsweg voor de wijk. 

 

Met het verleggen van de weg zijn de bouwvelden 4.1 tot en met 4.4 kleiner geworden. De toekomstige woningen op deze velden grenzen nu niet meer direct aan de groenstrook, maar aan een weg die aan de zijde van de Anthony Fokkerweg geluidwerende voorzieningen nodig heeft in de vorm van een geluidsscherm. De woningen zullen daardoor meer gericht worden naar de nieuwe woonwijk toe. De kans bestaat nu dat deze woningen ingeklemd worden tussen de verlegde weg en appartementencomplexen die nu mogelijk zijn op de tegenoverliggende bouwvelden 4.5 en 4.6. In dit deel is dan weinig ruimte voor groen en lucht. Door de bouwhoogtes op deze velden te verlagen van 16,5 naar 10,5 meter wordt dat voorkomen. Dit komt ook ten goede van de ruimtelijke kwaliteit van de Minckelersstraat, die door het verleggen van de weg een wijkontsluitingsweg wordt en een heel andere karakter krijgt.

 

Het verlagen van de bouwhoogtes is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ’s Anna’s Hoeve bouwvelden 4.5 en 4.6. Dit plan ligt vanaf 23 maart 6 weken ter inzage.

0  reacties

Cookie-instellingen