Anna’s Hoeve een van Nederlands duurzaamste wijken

11-01-2017 8862 keer bekeken 0 reacties

Hilversum zet de komende jaren volop in op duurzaamheid. Ook in Hilversums jongste wijk Anna’s Hoeve. En dat gaat de goede kant op, want uit onderzoek van GPR Stedenbouw blijkt dat Anna’s Hoeve zeer hoog scoort op het gebied van duurzaamheid.

Het onderzoek van GPR Stedenbouw is gericht op vijf duurzaamheidsthema’s: energie, ruimtelijke inrichting, gezondheid, gebruikerskwaliteit en toekomstwaarde. De uitkomst voor Anna’s Hoeve is boven verwachting. Op alle thema’s scoort de wijk goed tot zeer goed en kan de wijk een van de duurzaamste wijken van Nederland worden. Een uitkomst om trots op te zijn. Een link naar het rapport en de bijbehorende stukken staat onderaan dit artikel.

Het duurzame karakter is zichtbaar en onzichtbaar aanwezig in de wijk. Zo is energiezuinige LED verlichting in de openbare ruimte aangelegd en worden op diverse huizen zonnepanelen geplaatst. Minder in het oog springend is bijvoorbeeld de invloed van het stedenbouwkundig plan van de wijk op duurzaamheid. Zo is er rekening gehouden met een gunstige oriëntatie van de woningen, waardoor veel daken geschikt kunnen worden gemaakt voor zonne- energie. Ook in de woningen is duurzaamheid een belangrijk thema, maar niet altijd zichtbaar vanaf de straat. De woningen in de wijk voldoen ruim aan de energieprestatie-eisen van het Bouwbesluit 2014-2015. Er zijn zelfs al enkele woningen energieneutraal gebouwd, net als de school in de wijk. De bouw van de jongste nieuwbouwwoningen op Anna’s Hoeve zal in het voorjaar starten en de 33 woningen hebben standaard zonnepanelen op de daken.

Onderzoek collectieve zonnedaken

Wij sturen op nog verdere verduurzaming van de wijk. We richten ons nu met name op het thema energie. Een thema waar we nog stappen kunnen maken. De ontwikkelaars van de woningen leveren een bijdrage door energiezuinige of zelfs energieneutrale woningen te bouwen. De bijdrage van de gemeente aan energiereductie zit in de realisatie van weides of daken met zonnepanelen voor collectief gebruik. Daarvoor doet de gemeente nu een onderzoek naar de technische, maatschappelijke en financiële haalbaarheid. Dit richt zich op twee locaties in gemeentelijk eigendom, grenzend aan Anna’s Hoeve en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI): de zogenaamde ‘bufferbak’ en naastgelegen ‘afvangveld’. Beide locaties zijn bedoeld om overtollig regenwater uit Hilversum tijdelijk op te vangen. In het geval daar ook nog zonnepanelen worden neergezet, wordt de locatie dus dubbel gebruikt. En dat is een duurzame oplossing.

Samen met de buurt

Een duurzame woonwijk is geen zaak van de gemeente of ontwikkelaars alleen, maar bij uitstek ook van de bewoners en omwonenden van de wijk. Daarom willen we het verder verduurzamen van de wijk samen vormgeven, dat geldt ook voor de intentie om zonnepanelen boven de bufferbak en het afvangveld te plaatsen. Zodra de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn, organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst. De gemeente biedt ook ruimte aan andere vormen van bewonersinitiatief om hun wijk verder te verduurzamen. Een mooi voorbeeld is het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Almansweide, waarin bewoners samen hun duurzame woningen bouwen.

 

0  reacties

Cookie-instellingen