Provinciaal Inpassingsplan HOV in ’t Gooi ter inzage

04-01-2016 8928 keer bekeken 0 reacties

Om de aanleg van de HOV mogelijk te maken heeft de provincie Noord-Holland een ontwerp-provinciaal inpassingsplan (PIP) voor het tracé in Laren en Hilversum vastgesteld. Tot en met 21 januari 2016 kunt u hierop inspreken.

De HOV is een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding in ’t Gooi (HOV). Het Tracé loopt van Huizen naar Hilversum. De aanleg van het HOV-tracé past niet binnen de geldende bestemmingsplannen van de betrokken Noord-Hollandse gemeenten. Gezien het regionale karakter van het tracé, en het belang om de bereikbaarheid van de regio in de toekomst te verbeteren, is voor het project een PIP opgesteld. Het HOV-tracé in Eemnes is opgenomen in bestemmingsplan Buitenrand van de gemeente Eemnes en valt daarom buiten dit inpassingsplan. Het PIP voor het deel Huizen/Blaricum volgt later, omdat de gemeente Huizen momenteel nog onderzoekt hoe zij de hoogwaardige busverbinding het beste vorm kan geven; Huizen blijft een hoogwaardige busverbinding in de regio wenselijk vinden.

Tot 21 januari kunt een zienswijze indienen. In januari worden 2 bewonersavonden georganiseerd. Lees hier meer over op www.hovinhetgooi.nl. Hier vindt u ook de stukken.

HOV en Anna’s Hoeve

Het HOV tracé komt via de A27 Hilversum binnen en loopt parallel aan de spoorlijn die naast park Anna’s Hoeve ligt. Met de komst van de HOV is besloten de weg over de Anna’s Hoeve te verleggen. Wat dit betekent voor de nieuwbouwwijk Anna's Hoeve leest u onder het kopje HOV.

 

Cookie-instellingen