Afdekking grondberg

09-10-2014 2357 keer bekeken 0 reacties

De grond in Anna’s Hoeve is verontreinigd. De gemeente laat de grond saneren. Naar verwachting is de sanering eind 2014 klaar. Alle afgegraven verontreinigde grond wordt gebruikt voor de aanleg van de grondberg. De berg wordt afgedekt met een zogenaamde leeflaag.

Door deze leeflaag kunt u niet meer in aanraking komen met de verontreinigde grond. Daarna wordt de berg parkachtig ingericht en bovenop de berg heeft u prachtige vergezichten.

De leeflaag

De berg wordt afgedekt met 40 cm klei en 40 cm zand. De afdichting met klei is waterremmend. De zandgrond houdt de klei vochtig en voorkomt scheurvorming in droge perioden en zorgt dat het hemelwater wordt afgevoerd. Met zand kunnen we ook zorgen voor meer variatie in beplanting. Deze leeflaag houdt 90% van het hemelwater tegen en dringt dus niet in de berg.

Goedkeuring provincie

De provincie houdt toezicht op de sanering en beoordeelt de manier waarop de berg wordt afgedekt met een leeflaag. De provincie heeft deze vorm van afdekken goedgekeurd. De verontreiniging onder de berg, in het grondwater, kan met deze vorm van afdekking zich niet verder verspreiden. De verontreiniging van de afgegraven grond in de berg kan zich sowieso niet verspreiden omdat het geen mobiele stoffen betreft.

Duurzaam en toekomstbestendig

Een alternatief is de berg afdekken met folie. Een folie moet na circa 50 jaar weer vervangen worden waardoor de berg weer helemaal opnieuw ingericht moet worden. Dit brengt hoge kosten met zich mee en is een behoorlijke belasting voor bewoners in de wijk. Met een leeflaag van klei en zand is voor een duurzame, veilige en toekomstbestendige leeflaag gekozen.

De beschikking

De provinciale beschikking voor de leeflaag is op 19 september 2014 gepubliceerd en ligt gedurende een termijn van 6 weken ter inzage voor het indienen van bezwaren.

0  reacties

Cookie-instellingen