Werkzaamheden op Anna's Hoeve

27-02-2014 3244 keer bekeken 0 reacties

De sloop van de rioolwaterzuivering en de sanering van dat gebied gaat voortvarend. De volgende stap naar de nieuwe woonwijk kan gezet worden. De gemeente start met de sanering en bouwrijp maken van de eerste fase. Een overzicht van de werkzaamheden maart - juni 2014:

Bomenkap langs de Minckelersstraat

Vanaf 3 maart worden de bomen langs de Minckelersstraat gekapt, zodat de grond gesaneerd kan worden voor een veilige woonomgeving. De omgevingsvergunning voor de kap van deze bomen is 17 juli 2013 verleend.

Aanleg nutsvoorzieningen Minckelersstraat

In maart wordt ook gestart met het doortrekken van de kabels en leidingen langs de noordkant van de Minckelersstraat naar de nieuwe woonwijk. Deze komen samen op het nutsplein (trafohuisjes), dat komt aan de rand van de nieuwe woonwijk aan de noordkant van de drie bestaande woningen van de Minckelersstraat. De kabel en leidingstrook wordt eerst gesaneerd. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind juni gereed.

Bereikbaarheid

Voor het doortrekken van de kabels en leidingen wordt de noordelijke rijstrook van de Minckelersstraat (kant benzinestation) afgesloten. Het verkeer wordt over één rijbaan geleid en geregeld met behulp van verkeerslichten. De datum van de start van deze gedeeltelijke afsluiting wordt bekend gemaakt op de Raadhuis aan huispagina (artikel Hilversum werkt aan de weg) in de Gooi en Eembode.  

Woningen Minckelersstraat

Door de werkzaamheden worden de woningen aan de Minckelersstraat 167, 169, 171, gelegen naast het pompstation, onbereikbaar. Daarom legt de gemeente vanaf de Anthony Fokkerweg, naast het pompstation, een tijdelijke toegangsweg aan. De woningen zijn hierdoor vanaf de achterzijde bereikbaar.

[persbericht, 28 februari 2014]

 

Cookie-instellingen