Nieuwe locatie scouting: Weg over Anna's Hoeve

24-01-2014 4466 keer bekeken 0 reacties

De scouting moet door de woningbouwplannen op Anna's Hoeve verhuizen. Ze krijgen een nieuwe plek op de locatie van de voormalige uitspanning aan de Weg over Anna's Hoeve. Hier wordt een nieuw clubhuis gebouwd. Het informatiecentrum voor Anna's Hoeve komt ook hierin.

Prachtige plek

“Scouting Heidepark is verheugd over de nieuwe plek,” vertelt Hans van der Veen voorzitter van Scouting Heidepark. “Net als nu krijgt het nieuwe clubhuis een plaats in het overgangsgebied van cultuur (woningen) naar natuur. Daar voelen we ons thuis omdat we met de kinderen en jongeren zoveel mogelijk buiten in de natuur het scouting spel willen spelen, ze vaardigheden leren en het omgaan met de natuur willen bijbrengen. We zien wel op tegen de verhuizing en de realisatie van de nieuwbouw. Voordat het nieuwe clubhuis er staat moet er nog heel veel werk verzet worden en fondsen worden geworven. Daarvoor moet de club een enorme inspanning leveren waarbij van alle vrijwilligers veel gevraagd wordt.”

Het ontwerp van het nieuwe gebouw is klaar. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met het groene karakter van het gebied. Zo worden bomen die in het plangebied gekapt zijn in de nieuwbouw van het clubhuis verwerkt. “Een heel duurzame oplossing”, zegt Hans. “De aannemer Mourik heeft alle bomen die daarvoor geschikt zijn aan ons ter beschikking gesteld. Duurzaamheid is belangrijk voor ons. Het gebouw zal zoveel mogelijk zijn eigen elektriciteit gaan opwekken via in het dak verwerkte zonnepanelen. Onderzocht wordt nog welke duurzame oplossingen er nog meer in het nieuwe clubhuis te realiseren zijn. Ook het gedeelde gebruik van het clubgebouw met de gemeente, als informatiecentrum, is ingegeven vanuit de duurzame opdracht die de gemeenteraad aan het plan Anna's Hoeve heeft gegeven.”

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Het streven is medio 2014 te starten met de bouw. Voordat de bouw kan beginnen moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststellen en de omgevingsvergunning verlenen. Deze procedures zijn nu samen opgestart en de procedures worden tegelijk behandeld. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Scouting Heidepark op Anna’s hoeve’ en de ontwerp omgevingsvergunning liggen van 31 januari tot en met 13 maart 2014 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op beide procedures. Vanaf 31 januari staan de stukken op www.hilversum.nl/Nieuws/Burgerleeskamer. Hier leest u ook hoe u een zienswijze kunt indienen.

0  reacties

Cookie-instellingen