Bomenkap voor een veilige leefomgeving

26-07-2013 1512 keer bekeken 0 reacties

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 1010 bomen op de woningbouwlocatie Anna´s Hoeve.

De grond op Anna´s Hoeve is verontreinigd. Het kappen van de bomen is nodig om de grond te kunnen saneren en zo een veilige omgeving te creëren voor de toekomstige bewoners. Het gaat om de bomen op het terrein van de huidige rioolwaterzuivering en de groenstroken daaromheen. De gemeente kiest er ook voor de toekomstige openbare ruimte in het gebied te saneren. Het is voor de gemeente onacceptabel verontreinigde grond te laten liggen in een gebied waar straks kinderen spelen.

De vergunning is verleend op 17 juli 2013 en 25 juli gepubliceerd. Binnen 6 weken na publicatie kan bezwaar worden aangetekend. Informatie over het indienen van een bezwaar vindt u op www.hilversum.nl. Het plan is de bomen vanaf september in fasen te kappen.

Compensatie

Anna´s Hoeve wordt een groene wijk, met bomen, struiken, bloemen en een groene verbinding tussen de park Anna´s Hoeve en natuurgebied de Laarder Wasmeren. De gemeente compenseert de kap van de bomen daarom in de nieuwbouwwijk zelf. Er worden 400 nieuwe straat-, laan- en parkbomen aangeplant. Ook in de groenstrook Anthony Fokkerweg worden ruim 90 bomen geplant ter compensatie. Deze bomen zijn deels al neergezet. In totaal worden minder bomen teruggeplant. Eén op één vervanging past niet omdat er ook nieuwe functies, zoals wonen en parkeren, in het gebied komen.

De bomen aan de zuidkant van de Minckelersstraat blijven zoveel mogelijk behouden. Dit geldt ook voor de bomen in de groenstrook langs de Liebergerweg.

 

0  reacties

Cookie-instellingen