13 juni bijeenkomst bestemmingsplan

04-06-2013 3770 keer bekeken 0 reacties

Het ontwerp bestemmmingsplan van de woonwijk Anna´s Hoeve ligt tot 11 juli ter inzage.

Op donderdag 13 juni is er van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het raadhuis. U kunt dan een toelichting krijgen op het plan.

Masterplan als uitgangspunt

Het ontwerpbestemmingsplan is een juridische vertaling van het masterplan Anna´s Hoeve.  Het plan is flexibel opgezet zodat de gemeente snel kan inspelen op de veranderende vraag in de woningmarkt. Het bestemmingsplan gaat, net als het masterplan, uit van bouwvelden. Per bouwveld is aangegeven op welk deel van het bouwveld en hoe hoog gebouwd mag worden. Verder is er veel vrijheid. Nieuw in het plan is een beperkte mogelijkheid voor kleinschalige voorzieningen. De woningen aan de Anton Philipsweg, de drie woningen aan de Minckelersstraat en het tankstation maken ook onderdeel uit van het bestemmingsplan. Voor deze locaties wordt het nu geldende bestemmingsplan overgenomen in het bestemmingsplan Anna´s Hoeve.

Binnen bebouwde kom

De Minckelersstraat valt nu buiten de bebouwde kom. Het voorstel is de komgrens te verplaatsen zodat de nieuwe woonwijk binnen de bebouwde kom valt. Hierover besluit de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Milieu

Onderdeel van het bestemmingsplan is de m.e.r. beoordeling. Uit deze beoordeling is gebleken dat er geen milieubelemmeringen zijn voor de ontwikkeling van Anna´s Hoeve. De gemeenteraad wordt voorgesteld bij de vaststelling van het bestemmingsplan te besluiten geen m.e.r. procedure te doorlopen.

Plan inzien

Het bestemmingsplan ligt tot 11 juli ter inzage op  het stadskantoor (Oude Enghweg 23). U kunt hier iedere werkdag terecht tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kan worden gevonden door het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het plan-ID: NL.IMRO.0402.10bp00annashoeve-on01.

Zienswijze indienen

Tot 11 juli kunt u schriftelijke zienswijzen indienen (gemeenteraad van Hilversum, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Een e-mail wordt niet als zienswijze gezien.

0  reacties

Cookie-instellingen