Van bouwput naar groenstrook

14-03-2013 1946 keer bekeken 0 reacties

Een deel van de groenstrook van de Anthony Fokkerweg is nu een bouwput door de aanleg van het stamriool.

Het stamriool is het hoofdriool voor de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het komt onder de groenstrook te liggen, deel 2 op de kaart (pdf). Het zijn enorme grote buizen waar je met gemak rechtop in kunt staan. Ook de putten zijn zeer groot. Dit deel van de groenstrook wordt binnenkort gebruikt alAanleg stamriools zanddepot. In dit depot wordt schoon zand, dat gebruikt wordt bij de aanleg van de nieuwe wijk Anna´s Hoeve, tijdelijk opgeslagen. Uiteindelijk wordt dit stuk ook ingericht als groenstrook. Dit gebeurt in het plantseizoen 2014-2015.

Groenstrook als groene buffer

De groenstrook langs de Antony Fokkerweg zal in de toekomst een groene overgang vormen naar de nieuwe wijk Anna´s Hoeve. Het wordt een groen gebied met bomen, struiken, bloemen, paden en speelvoorzieningen. Het meest zuidelijk deel en noordelijk deel zijn al ingericht. Kinderen maken al veelvuldig gebruik van de kabelbaan en de voetbalkooitjes.

Nieuwe speelplekken

In februari is de gemeente gestart met de inrichting van een volgend deel van de groenstrook, deel 1 op de kaart (pdf). Er worden bomen en plantvakken met bloemen geplant. Ook komen er twee speelplekken: een waterspeelplek en een speelplek met klauterbomen. Klauterbomen zijn delen van dode bomen waarop kinderen kunnen klimmen. Daarnaast worden haaksparkeerplekken aangelegd met een tijdelijke bestrating. De definitieve bestrating volgt met de aanleg van het laatste deel van de groenstrook, waar nu gewerkt wordt aan de aanleg van het stamriool.

Cookie-instellingen