Geen milieugevolgen door bouwplan

12-03-2013 1240 keer bekeken 0 reacties

De gemeente heeft een m.e.r. beoordeling laten doen. Hieruit blijkt dat de komst van de woonwijk geen negatieve effecten heeft op natuur en milieu.

Een m.e.r. beoordeling is een toets om te beoordelen of bij een te nemen besluit belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wettelijk is de gemeente niet verplicht rondom de nieuwbouwwijk Anna´s Hoeve een m.e.r. beoordeling uit te voeren. Ze heeft deze beoordeling toch laten doen, onder meer naar aanleiding van inspraakreacties.

De conclusie van de beoordeling is dat voor de natuur geen significante negatieve effecten zijn geconstateerd op het beschermde natuurmonument, op de ecologische hoodfstructuur en op soorten. Voor zover relevant is de samenhang met de ontwikkeling van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, de ontwikkeling van Monnikenberg en de HOV-verbinding betrokken bij de beoordeling.

De m.e.r. beoordeling  en de verrichte onderzoeken staan op www.hilversumbis.nl, bij de vergaderstukken van de commissie Ruimte van 26 februari 2013.

0  reacties

Cookie-instellingen