Eindrapport marktconsultatie masterplan

20-11-2012 2038 keer bekeken 0 reacties

De gemeente heeft het concept masterplan Anna´s Hoeve getoetst bij een aantal marktpartijen. In algemene zin spreken deze partijen hun waardering uit voor de opzet van het plan.

Meer specifiek is er waardering voor de wijze waarop de kernkwaliteiten van het gebied (groen) worden benut en flexibiliteit wordt geboden in het te ontwikkelen programma. Alle partijen zien in Anna’s Hoeve een mooie toekomstige woonwijk die ruimte biedt voor gezinnen en doorstromers op de woningmarkt.

Op een aantal onderdelen zijn partijen kritisch. Mogelijke verbeterpunten betreffen onder meer:
• de gekozen invulling van het parkeren;
• een ‘te veel’ aan flexibiliteit en behoefte aan regie;
• de gekozen programma onafhankelijke grondprijssystematiek;
• de dichtheid, de hoogte en de positionering van de hoogbouw binnen het plan;
• het ‘stapelen’ van duurzaamheidseisen.

Daarnaast hebben partijen meerdere suggesties gedaan die ruimte bieden voor verbetering van het masterplan of de aanpak. Deze hebben onder meer betrekking op:
• de gebiedsmarketing en het ‘beleefbaar’ maken van het gebied;
• de inzet van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen;
• de invulling van het voorzieningenprogramma.

De resultaten van deze consultatie staat in het Eindrapport Marktconsultatie Anna´s Hoeve.
 

0  reacties

Cookie-instellingen