Medio september inspraak Masterplan

12-07-2012 1863 keer bekeken 0 reacties

Medio september start de inspraak op het concept Masterplan. Het plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen heeft dan de mogelijkheid op het plan te reageren.

Bij de start van de inspraak wordt uitgebreid toelichting gegeven. Dit gebeurt tijdens informatiebijeenkomsten, via Facebook en deze website.

Het concept Masterplan is het toetsingskader voor de woningbouwplannen op Anna´s Hoeve. Het college heeft begin juli dit plan besproken. Na de zomer is het aan de raadscommissie om het college hierover te adviseren. Daarna volgt de inspraak.

Een korte beschrijving van het concept plan vindt u onder het kopje Masterplan. Op deze pagina kunt u het plan ook downloaden.

Cookie-instellingen