Tijdelijk zanddepot Anthony Fokkerweg

02-03-2012 2369 keer bekeken 0 reacties

De groenstrook langs de Anthony Fokkerweg wordt ingericht als park met groen, paden, speelkooien en speeltoestellen. De noordelijke punt en het zuidelijke deel zijn al gereed en worden volop gebruikt.

Eerder is aangegeven de het middelste deel eind 2012 zou worden ingericht. Dat blijkt helaas niet mogelijk te zijn. Het middelste deel van de groenstrook kan pas worden ingericht als de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in gebruik is, de tweede helft van 2014. Tot die tijd wil de gemeente het gebied gebruiken voor een tijdelijk zanddepot.

Tegenover voormalige kappersschool

De gemeente is dus van plan grond op te slaan op het middelste, nog niet ingerichte, deel van de groenstrook, tegenover de bouwlocatie van de voormalige kappersschool. Het gaat om schone grond, dat vrij komt bij bouwprojecten in Hilversum. Doordat er in Anna’s Hoeve veel vraag is naar schone grond, is het een uitgelezen kans om de schone grond hier te gebruiken. Hiervoor moet de schone grond tijdelijk worden opgeslagen. Momenteel is de exacte hoeveelheid nog niet bekend, maar de maximale capaciteit van de locatie is 12.000m³. Het depot wordt afgesloten met een hek en er worden rijplaten aangebracht. Het tijdelijke zanddepot blijft naar verwachting tot en met medio 2014 in gebruik.

Omgevingsvergunning

De gemeente heeft voor de aanleg van het zanddepot een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag wordt de komende weken beoordeeld. Als de vergunning is aangevraagd, dan wordt deze gepubliceerd op de website van de gemeente en in de Gooi- en Eembode. De vergunning ligt dan gedurende zes weken ter inzage voor informatie en bezwaren.
 

0  reacties

Cookie-instellingen