Klankbordgroep Masterplan

28-02-2012 1870 keer bekeken 0 reacties

Er is een klankbordgroep samengesteld die de projectorganisatie adviseert bij het opstellen van het Stedenbouwkundig Masterplan.

De groep bestaat uit georganiseerde groepen, deskundigen en organisaties die direct betrokken zijn of belangen hebben. Bijvoorbeeld de woningcorporaties, de Vereniging voor Behoud van Anna´s Hoeve, Vereniging Duurzaam Wonen, buurtverenigingen en het Goois Natuur Reservaat. De betrokken groepen en organisaties hebben al een uitnodiging gehad en komen in maart voor het eerst bij elkaar. Omwonenden, toekomstige bewoners en andere belangstellenden krijgen na de zomervakantie van 2012 de kans mee te denken over het concept Masterplan.

Cookie-instellingen