Maaibeheer Anna's Hoeve

29-05-2019 12480 keer bekeken 0 reacties

Anna’s Hoeve is een groene woonwijk op de grens van stad en natuur. De centrale parkstrook en de berg nemen een belangrijke plek in. Zij verbinden de omringende natuurgebieden met elkaar en moeten natuurwaarden de wijk in brengen. De parkstrook is drie jaar geleden aangelegd.

Het eerste doel was om snel een groen beeld te creëren. Daarom werd het gras zes keer per jaar gemaaid. Het doel van het groene beeld is gehaald en nu is het moment om meer ruimte te gaan maken voor de natuur.

Gewenst beeld centrale parkstrook
Wellicht herinnert u zich uit de informatiebijeenkomsten van Anna’s Hoeve de beelden van wat ruigere grasvelden met meer diversiteit aan planten. Dat beeld gaan we nu realiseren door minder te maaien. Een keer per jaar in de maand september. Het maaisel blijft na een maaibeurt altijd even liggen om zaad en insecten in de parkstrook te houden. Op een aantal plekken aan de rand van het gebied wordt het gras niet in september gemaaid, maar juist in het voorjaar. Op deze manier blijft er ook lang gras in de winter staan wat goed is voor diversiteit in het gebied. In het hoge gras kunnen insecten of vlinders overwinteren.

Overige locaties
Rond sport- en speelplekken en smalle stroken in de woonstraten blijven we wel zes keer per jaar maaien om de gebruiksmogelijkheden van deze plekken niet te beperken.

Op de berg wordt de afgelopen jaren al slechts één keer per jaar gemaaid en laten we selectief ook stukken gras staan. Op sommige plekken op de berg wordt er vaker gemaaid om de groei van riet tegen te gaan.  

Vragen?
Mocht u vragen hebben over het maaibeheer dan kunt u bellen met mevr. Uijtjens via het gemeentelijke nummer 14035.

0  reacties

Cookie-instellingen