Duurzaam

Anna´s Hoeve speelt een belangrijke rol in de plannen van de gemeente om Hilversum in 2050 klimaatneutraal te hebben. De ambities op het gebied van duurzaamheid in Anna´s Hoeve gaan veel verder dan het beperken van energieverbruik. De gemeente streeft naar het gebruik van duurzame materialen voor zowel het bouwen van de woningen als de inrichting van de openbare ruimte. De woningen en buitenruimte moeten toekomstbestendig zijn en flexibel in opzet en gebruik. Voor elk aspect wordt er gekeken naar wat er aan duurzaamheid mogelijk is. Over honderd jaar moet de wijk even aantrekkelijk zijn voor haar bewoners als in het heden.

Foto MargĂ´t Brakel

Stimuleren duurzaam bouwen

De gemeente stimuleert duurzaam bouwen en heeft  € 395.000 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van leningen aan zelfbouwers van de eerste fase van Anna’s Hoeve. Ze komen alleen in aanmerking voor deze lening als ze hun woning klimaatneutraal bouwen.

Daarnaast heeft de gemeente de brochure ´Duurzaam bouwen en wonen op Anna´s Hoeve´ gemaakt waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe u duurzaam kunt bouwen en wonen.

Duurzaamheid in het masterplan Anna´s Hoeve

In het masterplan Anna´s Hoeve krijgt duurzaamheid vorm via de volgende hoofdsporen:

  1. Het masterplan zet sterk in op de uitgangspunten ´flexibiliteit´, ´toekomstbestendigheid´ en ´sociale duurzaamheid´ in de stedenbouwkundige opzet en het ontwikkelproces. Onder meer de kleine schaal van de ontwikkeleenheden stimuleert (collectief) particulier opdrachtgeverschap, waarbij een woonwijk voor en door de bewoners gestalte krijgt waar de menselijke maat centraal staat.
  2. Uitgangspunten voor de duurzame inrichting van de openbare ruimte: het masterplan legt de basis voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte. Dit omvat de keuze voor gebakken klinkers, led-verlichting en oplaadpalen voor electrische auto´s. Tevens wordt veel aandacht gegeven aan de opzet van de centrale groene as als ecologische verbindingszone, tijdelijke (groen) gebruik van braakliggende terreinen en natuur – en milieu-educatie.
  3. Het masterplan vormt de grondslag voor duurzaam materiaal- en energiegebruik op de bouwvelden door ontwikkelende partijen. De gekozen focus op (C)PO heeft tot gevolg dat particulieren als toekomstige gebruikers een primair belang hebben bij een duurzame woning en leefomgeving. Het masterplan zelf omvat gezien het schaalniveau geen bepalingen ten aanzien van het (duurzame) uitvoeringsniveau van de woningen als zodanig.
Cookie-instellingen