Resultaten enquête kunstwerk Anna’s Hoeve

20-02-2024 597 keer bekeken

Natuurlijk materiaal en in verbinding met de natuur en historie. Eind 2023 is er een enquête gehouden onder de bewoners van Anna’s Hoeve over een nieuw te plaatsen kunstwerk in deze bijzondere jonge wijk.

Uit de antwoorden van de 122 respondenten blijkt dat er een duidelijke voorkeur is voor het gebruik van natuurlijk materiaal, namelijk hout of steen.

Een kunstwerk dat aansluit op de bouwmaterialen en uitstraling van de uitgesproken architectuur in deze wijk. Het toekomstig kunstwerk moet qua thematiek een verbinding hebben met de lokale natuur (de natuur en heide) en de historie. Een uitgesproken voorkeur voor stijl of vorm is er niet. Wel geven veel respondenten aan liever een kunstwerk te zien dat in harmonie is met de wijk dan een surrealistisch kunstwerk. Wat betreft de locatie ligt de voorkeur bij een plek aan de entree van de wijk.

Vanuit de voorkeuren van de bewoners wordt door het projectteam Anna’s Hoeve een profiel opgesteld voor de beoogde kunstenaar en het kunstwerk. Dit gebeurt in samenwerking met collega’s van Cultuur. Tegelijkertijd bekijken we welke specifieke plek bij de  entree het meest geschikt is voor een kunstwerk. Drie kunstenaars - die voldoen aan het profiel – worden benaderd om een schetsontwerp te maken. Rond de zomer verwachten we de schetsontwerpen te ontvangen, deze worden eerst op haalbaarheid beoordeeld. Daarna kunt u middels een enquête uw voorkeur voor één van de werken uitspreken. De rondvraag zal online beschikbaar komen. Zo hopen we te komen tot een kunstwerk dat niet alleen de toegang tot de wijk markeert, maar tevens een breed gedragen wijkgevoel uitdraagt. Een warm welkom tot Anna’s Hoeve! Daarna kan het kunstwerk daadwerkelijk gemaakt worden en medio 2025 worden geplaatst.

Cookie-instellingen