Nieuws van de provincie Noord-Holland

20-03-2023 1229 keer bekeken

Lees verder voor al het nieuws van de provincie Noord-Holland.

Project HOV in ’t Gooi
U heeft het bijna niet kunnen missen: de Weg over Anna’s Hoeve is inmiddels afgesloten en autoverkeer maakt vanaf begin maart gebruik van de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve. Ook zijn er wijzigingen in de fietsroutes. Op de website van HOV  kunt u hierover meer informatie vinden.

Natuurinrichting Anna’s Hoeve
De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van natuurgebied Anna’s Hoeve in Hilversum zijn gestart. Het gebied krijgt een uitbreiding van de recreatiemogelijkheden en een deel wordt rustgebied.

Natuurgebied Anna’s Hoeve is onderdeel van de Groene Schakel die zorgt voor de verbinding van de natuur in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.

Planning werkzaamheden
Binnenkort worden de bomen en struiken tussen de oude Weg over Anna’s Hoeve en de Bergvijver verwijderd. Dit gebeurt voor het broedseizoen en in overleg met een ecoloog. In april en mei vinden graafwerkzaamheden plaats voor onder andere de aanleg van de poel ten oosten van de Berg van Anna’s Hoeve en voor de natuurvriendelijke oever aan de noordkant van de Bergvijver. De vrijkomende grond wordt toegepast in de grondwal parallel aan de snelweg. Het vernieuwen van de parkeerplaats bij de sportvelden en de aanleg van het vlonderpad door de Bergvijver is gepland in mei en juni. Naar verwachting is het werk half juli afgerond. In het najaar vinden nog enkele werkzaamheden plaats, zoals het planten van bomen en struiken op grondwallen en het verspreiden van heidestrooisel.

Toegang Anna’s Hoeve
Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied Anna’s Hoeve open. Vanwege de veiligheid kunnen enkele wandelpaden afgesloten zijn. Dit wordt aangegeven met borden. Zware werkzaamheden zoals ontgravingen en grondtransporten vinden plaats binnen bouwhekken of op afgesloten terreinen. De parkeerplaats van het Goois Natuurreservaat is inmiddels weggehaald en komt niet meer terug. Bezoekers van het gebied kunnen nu terecht op het parkeerterrein bij de sportvelden aan de Minckelersstraat.

Voltooiing Groene Schakel
De herinrichting van Anna’s Hoeve is onderdeel van het project Voltooiing Groene Schakel, een initiatief van provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, ProRail en Rijkswaterstaat. Met de realisatie van het project ontstaat een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied en neemt het leefgebied van plant- en diersoorten toe. Meer informatie: www.voltooiinggroeneschakel.nl

Op de website van de provincie Noord-Holland kunt u meer lezen over de planning van de werkzaamheden, de toegang tot Anna’s Hoeve en de voltooiing van het project de Groene Schakel: Herinrichting Anna's Hoeve van start

Cookie-instellingen