Presentatie schetsontwerp natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg

02-09-2019 11080 keer bekeken

Op maandag 9 september organiseert de provincie Noord-Holland een vervolgbijeenkomst over de toekomst van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg. Het schetsontwerp voor de beide natuurgebieden staat centraal.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Lorentzschool, Lorentzweg 135 in Hilversum. Iedereen is welkom. De bijeenkomst start met een plenair gedeelte waarbij in diverse korte interviews het project, het participatieproces en de meest opvallende ontwerpvoorstellen aan bod komen. Daarna kunnen bezoekers aan de hand van ontwerptekeningen en referentiebeelden, zelf in gesprek met projectmedewerkers. Er kan die avond mondeling en schriftelijk gereageerd worden op het voorstel. De bijeenkomst wordt om uiterlijk 21.30 uur afgerond.

Participatieproces

Het participatieproces voorziet in contactmomenten in alle cruciale fasen van het ontwerpproces. De startbijeenkomst in april jl. werd door ruim 120 belangstellenden bezocht. Voor de werkgroep die actief meedenkt en praat over het vertalen van mogelijkheden in maatregelen, meldden zich die avond vijftien belangstellenden. Ingenieursbureau Arcadis heeft in nauw overleg met deze werkgroep, de eerder opgehaalde wensen vanuit de omgeving vertaald naar een schetsontwerp.

Op maandag 9 september worden de resultaten uit die eerste fase gepresenteerd. De reacties vormen input voor het verder uitwerken van de schetsen naar een voorlopig en tenslotte een definitief ontwerp. De werkgroep blijft het hele traject betrokken. Volgens planning wordt in het voorjaar van 2020 het ontwerp definitief vastgesteld. Tot die tijd krijgen belanghebbenden nog diverse mogelijkheden om te reageren. De  nieuwsberichten op www.voltooiinggroeneschakel.nl worden alle stappen aangekondigd.

Het voltooien van de Groene Schakel Er gaat de komende tijd veel veranderen in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg. Langs de spoorlijn komt een busbaan, we bouwen een natuurbrug zodat dieren veilig kunnen oversteken en we verleggen de Weg over Anna’s Hoeve. Is het bouwen klaar, dan versterken we de natuurwaarden in het gebied en verbeteren de voorzieningen voor recreanten. Zo maken we de Groene Schakel compleet. Meer info vindt u op www.voltooiinggroeneschakel.nl waar u zich overigens ook kunt opgeven voor de nieuwsbrief.

Cookie-instellingen